Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

ХТБЦГ-н нутаг дэвсгэрт гэрээр жуулчин авдаг эко гэрийн төлөөлөлийг хамгаалалтын захиргаа болон Рашаант сумын ЗДТГ-н холбогдох мэргэжилтэнгүүд хүлээн авч уулзалт...

ТХГН-т үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазын захирал, менежерүүд, Рашаант сумын ЗДТГ-н холбогдох мэргэжилтэнгүүд, Сум дундын цагдаагийн тасагтай хамтарсан уул...

Хөгнө-Тарны БЦГ-т байршилтай Хөгнөхаан уулын өвөрт орших Хадагт хошууг сэргээн засварлалаа.

Зэргэлдээ сумдуудад малын гоц халдварт цэцэг өвчин гарсантай холбогдуулан ТХГН-т өвөлжиж байгаа айл өрхүүдэд санамж сэрэмжлүүлэг тараалаа.

Хөгнөхаан ууланд биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

эко явган аялал

2016 оны 11 сарын 22

хөгнийн говь эко клубын гишүүд, ЕБС-н 10-р ангийн хүүхдүүдтэй хамтран эко явган аялал зохион байгууллаа.

Портал сайтын сургалтанд хамрагдлаа.