“ЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

2018 оны 05 сарын 17

Олон улсын “ЭХ ДЭЛХИЙН” өдрийг тохиолдуулан Хөгнө-тарнын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаанаас Орчны бүсийн сумдын ЕБС-н сурагчдын дунд Сурагчдын эклогийн боловсролыг дээшлүүлэж байгаль хамагаалах үйлсэд хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, сурагчдыг нээн хөгжүүлэх тэдний цаашдын ирээдүй мэргэжил сургуулиа сонгоход туслах зорилгоор ахлах ангийн сурагчдын дунд" Байгаль хамгаалах үйлсэд миний оролцоо" сэдэвт  илтгэлийн уралдааныг зохион явууллаа.Уг уралдаан 18 сурагч оролцож
1. –р байранд 10-р ангийн сургач О.Мөнгөнсүх
2. –р байранд 10-р ангийн сурагч Б.Ангирмаа
3. –р байранд 10-р ангийн сурагч Х.Жаргалмаа нар шалгарлаа.
 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now