Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн босголт, зээлийн банкны санхүүлжилтээр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох төсөл” /KWF/-ийн хүрээнд Хөгнө-Тарнын БЦГ-т байгаль хамгаалагчдын байр барьсан “Нью Урбанизм” ХХК-ний барилгын ажлыг Хөгнө-Тарнын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны ажлын хэсэг 2018 оны 11-р сарын 13 ны өдөр актаар хүлээн авлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now