Мод тарилаа

2018 оны 05 сарын 16

Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдрөөр " Хөгнө-Тарнын" байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Булган аймгийн Рашаант сумын төр төсвийн албан хаагчдын хамтаар 700-н гаад мод тариж орчны ногоон байгууламжыг бий болгож, модны  арчилгаа хамгаалалын менежметийг сайтар хангаж ажлах талаар заавар зөвөлгөөг өгж ажиллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now