Гэрээр жуулчин авдаг “Эко гэр”-ийн  төлөөлөлтэй 2017 оны 05-р сарын 12-ны өдөр уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Уулзалтанд 25 иргэн оролцож ТХГН-н тухай хууль журамыг танилцуулж зөвлөгөө өгч цаашид хэрхэн хамтарч ажиллах талаар харилцан санал солилцлоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now