Хөгнө-Тарны БЦГ-т байршилтай Хөгнөхаан уулын өвөрт орших Хадагт хошууны орчмын муудсан хадаг, орчны хог хаягдлыг цэвэрлэж тохижуулах ажлыг хамгаалалтын захиргааны ажилчид  Рашаант сумын Хөдөлмөрийн хэлтэсээс цалинжуулсан иргэдийн бүлтэй хамтран 2016 оны 04-р сарын 24-26 ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now