БОНХАЖЯ-ны ТХГН-н үйл ажиллагааг сайжруулах, нээлттэй ил тод болгох ажлын хүрээнд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нэгдсэн сүлжээний портал системийг ашиглалтад оруулж ТХГН-н талаарх бүхий л хэрэгцээт мэдээллийг нийтэд түгээж сурталчилах тусгай хамгаалалттай газар нутагт хамаарах жуулчны баазуудын мэдээллийг нэгтгэн удирдах боломжтой боллоо. Энэхүү сургалтанд аялал жуулчлал сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн Н. Нармандах хамрагдалаа. 

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now