2017 оны 06-р сарын 06-ны өдөр Хөгнө-Тарнын БЦГ-н хамгаалалтын захиргаанаас ТХГН-т аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААН-н дарга менежерүүд, Рашаант сумын цагдаагийн тасаг , Рашаант сумын ИТХ-н дарга, Засаг дарга, болон холбогдох мэргэжилтэнүүдийг хамарсан уулзалт ярилцлага зохион байгууллаа. Уулзалтанд Баянговь, Хоёр загал, Монгол-Алтай, Хөгнөхаан, Эдентур, Ханхар-Уул, Эрдэнэ-Өвгөн тур зэрэг баазууд оролцож аялал жуулчлалын баазуудад тулга мдаж буй асуудалууд, цаашид хэрхэн харилцаа уялдаатай ажиллах 2017 онд хийх ажлын талаар өөр өөрсдийн санал хүсэлтээ солилцсон уулзалт зохион байгууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now