Хөгнө-Тарнын УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

  • 2003 онд байгуулагдсан
  • 70346926, 89650181, 88779958, 99345579
  • u.khugnutarna@yahoo.com
  • Булган аймаг, Рашаант сум харчулуут 2-р баг

Ерөнхий танилцуулга

БОЯ-ны сайдын 2003 оны 154 тоот тушаалаар Хөгнө-Тарнын БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааг 2003.09.01-нд Булган аймгийн Рашаант суманд байгуулагдсан. Одоо тус сумын харчулуут 2-р багт 150м² талбай бүхий  1 давхар  байранд байрладаг.