Булган аймгийн БОАЖГ-ын 2017 оны 01-р сарын 20-ны өдрийн 1/40 тоот албан бичиг бүхий зэрлэг амьтдад зориулан биотехникийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зөвлөмжийн дагуу ТХГН -ын мониторинг 6 цэгт, орчны бүс нутгийн 2 цэгт нийт 20 боодол өвс, 150 кг хужир тараан байршууллаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now