Хөгнө - тарнын БЦГ-ын хязгаарлалтын бүстэй хил залгаа орон нутгуудад малын цэцэг өвчний шинж тэмдэг илэрч хорио цээрийн дэглэм тогтоогдсонтой холбогдуулан хамгаалалтын захиргаа хяналт эргүүлийг өндөржүүлэн ТХГН-т өвөлжиж байгаа 75 өрхөд сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now