Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

Байгаль хамгаалагчид шинэхэн байраа хүлээн авлаа.

2018 оны 06-р сарнын 25-ний өдөр Хөгнө-Тарнын БЦГ-ын менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн (2018-2020) боловсруулах, өмнөх менежментийн төлөвлөгөө (2014-2018)- ний ...

“ЭХ ДЭЛХИЙН ӨДӨР

2018 оны 05 сарын 17

Хөгнө-тарны БЦГ-ын Орчны бүсийн сумдын ЕБС-н ахлах ангийн сурагчдын дунд "Илтгэлийн уралдаан зохиогдлоо

Мод тарилаа

2018 оны 05 сарын 16

"Бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдрөөр " 700 га мод тарилаа.

Булган аймагт 5-р сарын 4нд " Байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь " зөвлөгөөн боллоо.

ХТБЦГ-н нутаг дэвсгэрт гэрээр жуулчин авдаг эко гэрийн төлөөлөлийг хамгаалалтын захиргаа болон Рашаант сумын ЗДТГ-н холбогдох мэргэжилтэнгүүд хүлээн авч уулзалт...

ТХГН-т үйл ажиллагаа явуулж буй жуулчны баазын захирал, менежерүүд, Рашаант сумын ЗДТГ-н холбогдох мэргэжилтэнгүүд, Сум дундын цагдаагийн тасагтай хамтарсан уул...

Хөгнө-Тарны БЦГ-т байршилтай Хөгнөхаан уулын өвөрт орших Хадагт хошууг сэргээн засварлалаа.

Зэргэлдээ сумдуудад малын гоц халдварт цэцэг өвчин гарсантай холбогдуулан ТХГН-т өвөлжиж байгаа айл өрхүүдэд санамж сэрэмжлүүлэг тараалаа.

Хөгнөхаан ууланд биотехникийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.

эко явган аялал

2016 оны 11 сарын 22

хөгнийн говь эко клубын гишүүд, ЕБС-н 10-р ангийн хүүхдүүдтэй хамтран эко явган аялал зохион байгууллаа.

Портал сайтын сургалтанд хамрагдлаа.